bn:05454889n
Noun Concept
EN
galleries
DA
En svalegang eller altangang er en kortere eller længere halvåben overdækket gang, som ligger i mindst førstesals højde langs et hus. Wikipedia
Relations
Sources