bn:05745710n
Noun Concept
EN
No term available
CS
Triga je označení antického trojspřeží, podobným slovem kvadriga pak označujeme antické čtyřspřeží s malým dvoukolovým vozíkem, jenž byl v antickém umění často zobrazován jako vozidlo antických bohů, například jako vozidlo bohyně vítězství Niké. Wikipedia
Relations
Sources
HAS PART
DIFFERENT FROM