bn:05746616n
Noun Concept
EN
regular transport
CS
Linková doprava je pravidelná doprava na určené trase, označení se používá zejména ve veřejné hromadné osobní dopravě. Wikipedia
Relations
Sources
Wikidata