bn:05748051n
Noun Concept
EN
Czech pronoun  Czech pronouns
CS
Zájmena v češtině == Přehled zájmen a skloňování == Skloňování zájmen je poměrně komplikované, některá se skloňují podle vzorů přídavných jmen, některá jsou nepravidelná. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
PART OF
Wikidata
Wikidata Alias