bn:05749686n
Noun Concept
EN
combustion product
CS
Zplodiny hoření jsou všechny plynné produkty vznikající při hoření. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
FABRICATION METHOD
Wikidata