bn:05761211n
Noun Concept
EN
isonym
CA
En genealogia genètica, l'estudi de repeticions de cognoms rep el nom d'isonímia. Wikipedia
Relations
Sources