bn:05780258n
Noun Concept
EN
No term available
CS
Státní správa je činnost státu prováděná buď přímo státními orgány nebo jinými orgány, na které stát výkon státní správy v určitém rozsahu přenesl. Wikipedia
Relations
Sources
HAS PART