bn:05791259n
Noun Concept
EN
No term available
CS
Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Kladno vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. Wikipedia
Relations
Sources
IS A LIST OF