bn:05791555n
Noun Concept
EN
Cultural monuments in Mělník
CS
Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Mělník v okrese Mělník vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Wikipedia
Relations
Sources