bn:05814718n
Noun Concept
EN
information resource  information object
BG
Информационните ресурси са един от видовете основни социални и икономически ресурси през XXI век, които са също така фактори на образованието и производството. Wikipedia
Relations
Sources