bn:06272555n
Noun Named Entity
EN
No term available
PL
Niziny Sasko-Łużyckie – podprowincja fizycznogeograficzna na pograniczu południowo-zachodniej Polsce i wschodnich Niemiec, stanowiąca południową część Niżu Środkowoeuropejskiego. Wikipedia
Relations
Sources