bn:06275701n
Noun Concept
EN
male linguistic domination
PL
Męska dominacja językowa – zjawisko socjolingwistyczne polegające na uprzywilejowaniu męskiego rodzaju gramatycznego w słownictwie, słowotwórstwie, gramatyce oraz frazeologii. Wikipedia
Relations
Sources