bn:06291293n
Noun Concept
EN
language correctness  correct usage  linguistic correctness
PL
Poprawność językowa – koncepcja powstała na gruncie preskryptywnego podejścia do języka, które – w przeciwieństwie do podejścia deskryptywnego – nakazuje oceniać środki językowe pod względem ich dopuszczalności normatywnej. Wikipedia
Relations
Sources