bn:06317245n
Noun Concept
EN
andragogue
PL
Andragog – osoba, która planuje, organizuje i prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą dorosłych w różnych placówkach i instytucjach. Wikipedia
Relations
Sources
FIELD OF THIS OCCUPATION
SAID TO BE THE SAME AS
Wikidata