bn:06436195n
Noun Concept
EN
physical object
PL
Przedmiot fizyczny, obiekt fizyczny – jedynie taki przedmiot, który istnieje zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, czyli taki, któremu można przypisać sensownie nie tylko trwanie w czasie, ale i położenie w przestrzeni. Wikipedia
Relations
Sources
SAID TO BE THE SAME AS
Wikidata