bn:06441027n
Noun Concept
EN
No term available
PL
Centralny organ administracji w Polsceorgan administracji, którego zakres działania obejmuje obszar całego państwa. Wikipedia
Relations
Sources