bn:06449438n
Noun Concept
EN
intentional human action  acting  doing  willful action
AZ
Məqsədyönlü motivlərə əsaslanan hər bir insan fəallığı Wikidata
Relations
Sources