bn:06499739n
Noun Concept
EN
crusader order
NL
Een kruisridderorde was een ten tijde van de kruistochten ontstane organisatie van edelen die zich verbonden hadden om gezamenlijk de Moren, de Arabieren in Palestina en de heidenen aan de kusten van de Oostzee te bestrijden. Wikipedia
Relations
Sources