bn:06500092n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door kwel of is een langs een rivier of beek gelegen laag stuk land dat regelmatig overstroomt en 's winters vaak langere tijd onder water staat. Wikipedia
Relations
Sources
CATEGORY'S MAIN TOPIC
COUNTRY