bn:06546568n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Landschapsreservaat is een term die omstreeks 1970 gedurende enige tijd in kringen van natuur- en landschapsbeschermers werd gebezigd. Wikipedia
Relations
Sources