bn:06560944n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Het neutronenoverschot van een atoomkern is het verschil tussen de massagetal A en het dubbele van het aantal protonen Z: neutronenoverschot = A − 2 × ZEen atoomkern met evenveel protonen als neutronen heeft een neutronenoverschot van nul. Wikipedia
Relations
Sources
IS A