bn:06759028n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Een noodverordening is in Nederland een verordening die door een burgemeester, gezaghebber of voorzitter van een veiligheidsregio wordt vastgesteld indien er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Wikipedia
Relations
Sources
COUNTRY
DIFFERENT FROM