bn:06771645n
Noun Concept
EN
geological massif
NL
Een massief is in de geologie een gebied waar oude gesteenten ondieper liggen dan in omringende gebieden, of meestal zelfs aan het oppervlak komen. Wikipedia
Relations
Sources