bn:06797405n
Noun Concept
EN
antonymy
SQ
Në semantikën leksikore, antonimia shënjon marrëdhënien ndërkallëse të fjalëve me kuptim të kundërt, duke iu kundërvënë kështu sinonimisë. Wikipedia
Relations
Sources