bn:06946683n
Noun Concept
EN
keel  hull
BG
Водоизместващ съд – термин от „теория на кораба“, означаващ съд, при когото всички или по-голямата част от подемните сили се създават за сметка на изтласкването на водата Wikipedia
Relations
Sources
DIFFERENT FROM
Wikidata
EN
Wikidata Alias
EN