bn:07179793n
Noun Concept
EN
Forensic autopsy
NO
Likskue, sjeldnere også kalt liksyn, er en undersøkelse som en lege gjennomfører ved ytre eksiminasjon og enkle undersøkelser av en avdød for å avklare dødsårsak og kunne skrive ut en dødsattest. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
Wikidata