bn:07194996n
Noun Named Entity
EN
No term available
NO
Lærerstriden i 1942 var de norske lærernes reaksjon under andre verdenkrig på NS-myndighetenes krav om at skolen skulle medvirke til å oppdra ungdommen i «det nye livs- og samfunnssynet som dette finnes uttrykt i Nasjonal Samlings program», altså i fascistisk eller nasjonalsosialistisk tradisjon. Wikipedia
Relations
Sources