bn:07209598n
Noun Concept
EN
Government Pension Fund Norway  Folketrygdfondet
NO
Folketrygdfondet er et norsk statlig selskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge med det til hensikt å gi best mulig avkastning over tid. Wikipedia
Relations
Sources