bn:07220219n
Noun Named Entity
EN
Aerospace Industrial Maintenance Norway SF
NO
Aerospace Industrial Maintenance Norway AS var et norsk statsaksjeselskap som var eiet av Forsvarsdepartementet. Wikipedia
Relations
Sources