bn:08487371n
Noun Concept
EN
hemina
CA
Heminae era una unitat de mesura de líquids romana equivalent a 0,274 litres.S'ha pensat que seu nom era una derivació dialectal usada a Sicília i la Magna Grècia d'una paraula grega, ἥμισυς. Wikipedia
Relations
Sources
DIFFERENT FROM
MEASURED PHYSICAL QUANTITY
Wikidata
EN