bn:08533812n
Noun Concept
EN
reducible fraction
CA
En matemàtiques una fracció és reductible, o reduïble, quan pot ser simplificada; en altres paraules, quan el seu numerador i el seu denominador tenen divisors comuns. Wikipedia
Relations
Sources