bn:08567194n
Noun Concept
EN
No term available
SV
En allmän väg är en väg där staten eller en kommun är väghållare. Wikipedia
Relations
Sources