bn:08717109n
Noun Concept
EN
1 May 2012  May 1, 2012
TL
Alitang armado at mga pag-atake Wikipedia
Relations
Sources
IS A
PART OF
DAY OF WEEK
Wikidata
Wikidata Alias