bn:09070795n
Noun Concept
EN
vulgar language
CA
Llengua vulgar era una expressió amb la qual, a l'Edat Mitjana i a l'Europa occidental, es va posar de manifest els idiomes parlats per les persones que es deriven del llatí, però considerablement més distants del llatí clàssic, qui, amb la disminució de les comunicacions causades per la caiguda de l'imperi romà, havia evolucionat de manera diferent de regió a regió, influenciat per diferents substrats causa dels diferents dialectes originaris dels pobles conquerits, així com el superstrat provinent dels dialectes dels pobles bàrbars veïns. Wikipedia
Relations
Sources