bn:09224433n
Noun Concept
EN
monument
BG
Паметник на културата, съгласно Закона за паметниците на културата и музеите в България, е всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава обществена значимост. Wikipedia
Relations
Sources