bn:10038629n
Noun Concept
EN
list of Latvian cultural monuments
LV
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts ir saraksts, kurā iekļauti kultūras pieminekļi Latvijā, kas pieskaitāmi pie kultūrvēsturiskā mantojuma. Wikipedia
Relations
Sources