bn:10340732n
Noun Concept
EN
0  digit 0  digit zero
NL
Het cijfer 0 duidt niet alleen, op zichzelf staande, het getal 0 aan, maar heeft bovendien een speciale betekenis in positiestelsels, dat wil zeggen systemen voor het schrijven van getallen waarbij de positie van een cijfer mede bepalend is voor de waarde ervan. Wikipedia
Relations
Sources