bn:10461165n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Een briklaag is in de Nederlandse bodemclassificatie een textuur B-horizont waarin lutum of lutum met sesquioxiden zijn ingespoeld vanuit de bovenliggende E-horizont. Wikipedia
Relations
Sources