bn:10476335n
Noun Named Entity
EN
No term available
NL
Het wapen van Vlist werd op 21 november 1985 bij Koninklijk Besluit aan de Zuid-Hollandse gemeente Vlist toegekend naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling, waarbij Haastrecht, Stolwijk en een deel van Gouderak bij de gemeente werden gevoegd. Wikipedia
Relations
Sources
COUNTRY