bn:10510588n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Een nasleg is een Jakoetse naam voor een plattelandsgebied met lokaal zelfbestuur, die een of meer Jakoetische plattelandsplaatsen met hun bijbehorende gebieden omvat, waar zich een of meer Jakoetische generaties bevinden. Wikipedia
Relations
Sources