bn:10844086n
Noun Concept
EN
p-adic absolute value
NL
De p {\displaystyle p} -adische norm, gedefinieerd voor elk priemgetal p {\displaystyle p}, is een gegeneraliseerde absolute waarde op de rationale getallen anders dan de gewone absolute waarde en de triviale. Wikipedia
Relations
Sources