bn:11175372n
Noun Concept
EN
No term available
AZ
Ruski jezik, ədəbiyyatda həmçinin ümumslavyan dili də adlanır — süni panslavyan dilidir. Wikipedia
Relations
Sources