bn:11519880n
Noun Concept
EN
secondary municipality
SV
En sekundärkommun är en kommun som består av samma geografiska område som flera "vanliga" kommuner, primärkommuner. Wikipedia
Relations
Sources