bn:12157189n
Noun Concept
EN
CG artwork
VI
CG là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của Nhật Bản. Wikipedia
Sources
Wikidata