bn:12550267n
Noun Named Entity
EN
No term available
GL
Mondragón é unha liñaxe de orixe vasca, con casa señorial en Eremuzketa, que pasou a Galicia entroncando con ilustres familias do país, e fundando en diversos sitios casas moi importantes. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
COUNTRY