bn:12736585n
Noun Named Entity
EN
No term available
HY
Երեքշաբթի՝ շաբաթուան երկրորդ օրը արեւմտեան երկիրներու մեծամասնութեան մօտ եւ երրորդ օրը ըստ Հուդա-Քրիստոնէական օրացոյցի։ Wikipedia
Relations
Sources
PERMANENT DUPLICATED ITEM