bn:12736735n
Noun Named Entity
EN
No term available
HY
Չորեքշաբթի, արեւմտեան երկրներու մեծամասնութեան՝ շաբաթուան 3-րդ օրը, իսկ ըստ Հուդա-Քրիստոնէական օրացույցի՝ 4-րդ օրը։ Երկուշաբթիի եւ Երեքշաբթիի օրերուն միջեւ կը գտնուի։ Wikipedia
Relations
Sources
PERMANENT DUPLICATED ITEM