bn:12826452n
Noun Concept
EN
cultural studies scholar  cultural academic  culturologist
AZ
Kulturologiya — ümumbəşəri və milli mədəni proseslərin obyektiv qanunauyğunluqlarını, insanların maddi və mənəvi həyatının mühüm hadisələrini özündə ehtiva edir. Wikipedia
Relations
Sources