bn:13064237n
Noun Concept
EN
possibility  achievability  attainability  feasibility  potential
CS
kvalita nějaké věci spočívající v tom, že může existovat Wikidata
Relations
Sources