bn:13082888n
Noun Concept
EN
No term available
HT
Til se yon melanj sediman ki gen dimansyon diferan ki tonbe depi baz yon glasye ki an retrè epi ki ka kouvri gwo espas tè. Wikipedia
Relations
Sources